Kontakty

Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 161840/B

HypeDress s.r.o.
Klincová 37/B
821 08 Bratislava

IČO : 54589835
DIČ : 2121761598

Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 51 7264 4681 / 0900
IBAN: SK55 0900 0000 0051 7264 4681
BIC: ‎GIBASKBX